• آلکالوئیدها

  آلکالوئیدها

  فهرست پیشگفتار( آلکالوئیدها) آلکالوئیدهای گروه پیریدین و پی پریدین آلکالوئید های گروه تروپان آلکالوئیدهای گروه لینولین آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین آلکالوئیدهای گروه اندول گروه استروئید آلکالوئید ها آلکالوئیدهای گروه لوپی نان آلکالوئید های گروه آلگامین( آلکالوئید های آمین) آلکالوئیدهای گروه پورین برخی گیاهان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ مهر ۱۴۰۰  

  مبلغ واقعی : 15,000 تومان تخفیف : 15% مبلغ قابل پرداخت : 12,750 تومان
 • درمان تب مطبقه

  درمان تب مطبقه که از بیمار جدا نمی‌شود علتش از عفونت خونه بهترین و کوتاه ترین روش درمان در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • درمان تب صفراوی

  درمان تب صفراوی که در داخل عروق است با کوتاه ترین و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • درمان تب صفراوی

  بهترین درمان تب صفراوی که خرج از عروق است با روشی کوتاه در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان تب بلغمی

  بهترین روش درمان تب بلغمی که داخل عروق با روشی کوتاه در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • درمان تب سوداوی

  تب سوداوی دو نوع است اگه داخل عروق اتفاق بیفتد بهترین روش و کوتاه ترین آن اینجاست ر صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان تب دق نشانش

  بهترین تب دق نشانش :وقتی فرورفتگی چشم و رقت صورت و انرژیتون رو از دست میدید بهترین و کوتاه ترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مهر ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان تب روز

  تب روز همان است که از نشستن در آفتاب یا راه رفتن در ایام تابستان یا از خوراک های حاره یا از خشم سخت یا رنج یا ثعب بسیار پدید آید و نیز این تب از فکر کردن بسیار و بی خوابی در شب یا خشم و حرکت مفرط یا درد و رنج حاصل می شود زیرا همه ی این ها موجب تب روز می شود بهترین روش درمان را و موثرترین و کوتاه ترین در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان استسقا

  درمان استسقا با بهترین و کوتاه ترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان سرما خوردگی

  درمان سرما خوردگی با کوتاه ترین و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان خفقان

  درمان خفقان با کوتاه ترین و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,500 تومان
 • درمان ورم هاست

  بهترین و کوتاه ترین روش درمان ورم در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • درمان بیماری خنازیر

  بهترین درمان بیماری خنازیر با کوتاه ترین روش و موثر ترین آن در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • درمان هیضه

  درمان هیضه با کوتاه ترین روش و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • درمان غش

  درمان غش با بهترین و کوتاه ترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • درمان کرم شکم

  بهترین و کوتاه ترین روش در درمان کرم شکم در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • درمان مثانه

  بهترین درمان مثانه با بهترین و کوتاه ترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ حتما انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • درمان ثالول

  بهترین روش درمان ثالول با روشی کوتاه در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان